Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων (PECS)

Το Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων (Picture Exchange Communication System - PECS) αναπτύχθηκε το 1985 από τους Lori Frost και Andy Bondy και αποτελεί μια μορφή εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας που χρησιμοποιεί εικόνες με σκίτσα αντί για λέξεις για να βοηθήσει τα παιδιά να επικοινωνήσουν. Το PECS σχεδιάστηκε αρχικά για παιδιά με αυτισμό που παρουσιάζουν καθυστέρηση στη λεκτική ανάπτυξη και στους τρόπους επικοινωνίας, αλλά σήμερα χρησιμοποιείται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις.


Το παιδί μπορεί να εκπαιδευθεί με το εργαλείο PECS. Χρησιμοποιείται μια θετική προσέγγιση της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς, κατά την οποία δημιουργούνται συνεχώς ευκαιρίες επικοινωνίας και καθοδηγείται η ανταλλαγή εικόνων. Επιπλέον, όταν στα αρχικά στάδια εκπαίδευσης το παιδί επιλέγει μια εικόνα επιθυμητού παιχνιδιού, η ανταλλαγή της εικόνας με το παιχνίδι λειτουργεί ως ενίσχυση της επικοινωνιακής συμπεριφοράς του.


Η επικοινωνιακή δυσκολία μπορεί να οδηγήσει σε ξεσπάσματα και άλλες ανεπιθύμητες συμπεριφορές, επειδή το παιδί δεν καταφέρνει να επικοινωνήσει ξεκάθαρα αυτό που θέλει. Όταν τα παιδιά με αυτισμό εκπαιδεύονται στο PECS, η προβληματική συμπεριφορά υποχωρεί κατά πολύ, καθώς τα οφέλη της επικοινωνίας γίνονται πιο απτά για το παιδί.Το PECS μπορεί επίσης να βοηθήσει να βελτιωθούν οι κοινωνικές σχέσεις των παιδιών με αυτισμό. Το παιδί μαθαίνει πώς να κάνει την πρώτη κίνηση. Για τα παιδιά με αυτισμό, η κοινωνική προσέγγιση ενός άλλου προσώπου μπορεί να είναι δύσκολη. Στην περίπτωση χρήσης του PECS δεν απαιτούμε από το παιδί να μιλάει κι έτσι η αρχική προσέγγιση είναι λιγότερο δύσκολη.Το PECS δεν απαιτεί σύνθετο ή ακριβό υλικό, καθώς οι γονείς μπορούν να φτιάξουν τις δικές τους εικόνες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του παιδιού τους.

http://chouliara-specialeducation.blogspot.gr/2013/09/pecs.html

0 Comment "Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων (PECS)"

Δημοσίευση σχολίου